Изготвяне на документи

В нотариалната кантора се изготвят всички видове документи във връзка с извършваните нотариални производства. В тази връзка е необходимо страните да представят допълнителна информация, която ако нямат възможност лично да донесат в нотариалната кантора, могат да изпратят по електронна поща или чрез куриер. Когато страната има изготвен проект за документ, подлежащ на нотариално удостоверяване е препоръчително същият да бъде представен пред нотариуса предварително на хартиен носител, изпратен на електронната поща на нотариалната кантора или предоставен на друг електронен носител с цел по-бързо обработване на документа