Вече 19 години държавните нотариални функции са делегирани на частни нотариуси. Това е една от успешни реформи у нас, през последните години.

Нашата нотариална кантора се старае да обслужва на високо ниво своите клиенти. Предоставя всички нотариални услуги при спазване принципите на безпристрастност, сигурност, равно третиране на страните и конфиденциалност.

Нотариус Христина Иванова – Табакова е вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 716.

Нотариус Христина Иванова – Табакова се подпомага в дейността си от своя помощник-нотариус Дияна Стефанова и административни сътрудници Евгения Димитрова  и Слав Табаков.

Ние сме на Ваше разположение, в приемното време на кантората.

Дияна Стефанова

Помощник-нотариус

Евгения Димитрова

Административен сътрудник

Слав Табаков

Административен сътрудник

Административен състав

В нотариалната кантора работи, специално подбран и обучен екип, притежаващ познания в различни области. Всички отговарят на необходимите за дейността нравствени качества.
Всички служители са обучавани да разпознават различни нередности, като подправяни документи и пр. Обслужването и обработката на документите се извършва, във възможно най-кратки срокове,  в рамките на необходимото технологично време. Предлагаме професионално и компетентно консултиране при всяко нотариално удостоверяване. Съдействаме за постигане на желания от страните правен резултат. Подготвяме Вашите документи.

Работно време

Работното ни време е всеки работен ден от 8,30ч. - 17,30ч.
Нотариални удостоверявания извън работното време извършваме след предварително уговорен час.

Община ШУМЕН

Град Шумен
Село Белокопитово
Село Благово
Село Васил Друмев
Село Вехтово
Село Велино
Село Ветрище
Село Дибич
Село Друмево
Село Градище
Село Илия Блъсково
Село Ивански
Село Кладенец
Село Коньовец
Село Костена река
Село Лозево
Село Мадара
Село Мараш
Село Новосел
Село Овчарово
Село Панайот Волово
Село Радко Димитриево
Село Салманово
Село Средня
Село Струино
Село Царев брод
Село Черенча

Община ХИТРИНО

Село Байково
Село Близнаци
Село Висока поляна
Село Върбак
Село Длъжко
Село Добри Войниково
Село Единаковци
Село Живково
Село Звегор
Село Иглика
Село Калино
Село Каменяк
Село Развигорово
Село Сливак
Село Становец
Село Студеница
Село Тервел
Село Тимарево
Село Трем
Село Хитрино
Село Черна

Община ВЕНЕЦ

Село Борци
Село Боян
Село Буйновица
Село Венец
Село Габрица
Село Денница
Село Дренци
Село Изгрев
Село Капитан Петко
Село Осеновец
Село Страхилица
Село Черноглавци
Село Ясенково